ขั้นตอนการส่งปลูกถั่วพลู


 

 

 

  • เตรียมดิน ไถดิน ขุดหลุมปลูก 1 x 1 เมตร
  • ปลูกโดยใช้เมล็ด
  • เมื่อถั่วพูอายุ 15 วัน ให้ปักค้างเพื่อให้ถั่วพูเลื้อย
  • การให้น้ำให้วันละ 1-2 ครั้ง
  • เก็บเกี่ยวเมื่อถั่วพูอายุ 2 เดือน เก็บเกี่ยววันเว้น 3 วัน

 

 


 

ชื่อไทย ถั่วพลู
ชื่อสามัญ
Winged Bean
ชื่อวิทยาศาสตร์
Psophocarpus Letragonlobus(L.) DC.
ชื่อวงศ์
Leguminosae
สรรพคุณ
แก้ฝีดาษ แก้ลมและโลหิต แก้ดีพลุ่งพล่าน แก้ปวดมวนท้อง ชูกำลัง แก้ไข้กาฬ บำรุงครรภ์รักษา แก้ร้อนใน คุมกำเนิด แก้หูด แก้หอบ บำรุงหัวใจ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

คุณค่าทางโภชนาการ ต่อ 100 กรัม

Energy
Water
Protein
Fat
Carbohydrate
Dietary fibre
Ash
Calcium
Phosphorus
Iron
Thiamin
Riboflavin
Niacin
Vitamin C
19Kcal
93.8 g
2.1 g
0.1 g
2.4 g
1.2 g
0.5 g
5 mg
43 mg
0.5 mg
0.35 mg
0.14 mg
0.8 mg
32 mg

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค พีเคสยามควบคุมดูแลให้ผักและผลไม้ที่นำเข้าจากประเทศไทย ปลอดภัยจากการใช้ยาฆ่าแมลง และสารตกค้าง โดยควบคุมทุกขั้นตอน ตั้งแต่แปลงปลูก การขนส่ง จนมาถึงญี่ปุ่น ด้วยระบบบาร์โค้ด

ร้านอาหารไทยแก้วใจ... หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์... PKT2J Advertising (Thailand)
สถานทูตไทยประจำกรุงโตเกียว
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(โตเกียว)
สำนักงานพาณิชย์(กรมส่งเสริืมการส่งออก)
Visitors ...
© P.K. Siam Co., Ltd. All Rights Reserved. Design and operate b PKT2J Advertising Co., Ltd. (Thailand). A subsidiary of P.K. Siam Co., Ltd.