ผัก-ผลไม้สด อาหารแช่แข็ง

ผลไม้กระป๋อง

อาหารสำเร็จรูป อาหารกึ่งสำเร็จรูป ของแห้ง
แป้ง-ข้าว เครื่องปรุง อาหารว่าง
เครื่องดื่ม    

คุณพิมใจ รับปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

 

 

พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันที่ 5 ธันวาคม 2551 ที่โรงแรมนิวโอตานิ สถานเอกอัครราชทูตฯพร้อมด้วยหน่วยงานไทยในญี่ปุ่น จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯแก่บุคคลผู้บำเพ็ญประโยชน์ส่งเสริมประเทศไทยในญี่ปุ่น ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในโอกาสดังกล่าว นางพิมใจ มัตซึโมโต ได้รับเกียรติสูงสุดเข้ารับพระราชทานฯเหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ (ร.ง.ภ.) ทางด้านส่งเสริมวัฒนธรรมไทย และศาสนา

link
http://www.thaiembassy.jp/rte0/content/view/1347/223/
http://www.thaiembassy.jp/rte1/content/view/1140/214/
http://www.thaitec.jp/event/event_history3.html

 


3 มิถุนายน 2549 บริษัทพี.เค.สยาม โดยนางพิมใจ มัตสึโมโต ได้รับเกียรติจาก สถาบันสอนการประกอบอาหารและวิทยาลัยโภชนาการHattori ให้ไปสาธิตการประกอบอาหารไทย อาทิ ไก่ย่าง ต้มข่าไข่ กุ้งกระเบื้อง ข้าวอบสับปะรด และสาคูบัวลอย ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเรียนที่เข้าชมการสาธิต และทดลองประกอบอาหารไทย ร่วมกับกุ๊กจากร้านอาหารไทยแก้วใจ ซึ่งสามารถนำกลับไปประกอบอาหารไทยทานเองที่บ้านได้อย่างมั่นใจ

 
วันที่ 2 มีนาคม 2549 ณ Sapporo Factory Hall จังหวัด ฮอกไกโด ได้มีพิธีลงนาม MOU ความร่วมมือในเรื่อง Logistic System ระหว่าง อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ โดยนางจันทรา บูรณฤกษ์ และบริษัท พี.เค.สยามจำกัด มหาชน โดยนางพิมใจ มัสซึโมโต เพื่อสนับสนุนนโยบายเผยแพร่ความเป็นไทยสู่โลก หรือ "Thainess to the world" โดยบริษัท พี.เค.สยาม จะให้ความร่วมมือด้านการกระจายสินค้าไทยในตลาดญี่ปุ่น ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นต่อไป
 
30 มกราคม 2549 ณ โรงแรมอิมพีเรียล ประเทศญี่ปุ่น ในงานประชาสัมพันธ์ "Thainess to the world" เพื่อเผยแพร่อาหารไทยให้เป็นที่แพร่หลายทั่วโลก ในชื่อโครงการ "ครัวไทยสู่ครัวโลก" หรือ Thailand: Kitchen to the World โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ได้มอบตราสัญลักษณ์ "Thai Select" ให้แก่ร้านอาหารไทยแก้วใจ เพื่อเป็นการรับรองคุณภาพและมาตรฐานรสชาติอาหารไทยในต่างแดน

ร้านอาหารไทยแก้วใจ

โอทอป


เครื่องหมายรับรองมาตรฐานคุณภาพ
และรสชาติอาหารไทย


ร้านอาหารไทยแก้วใจ... หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์... PKT2J Advertising (Thailand)
สถานทูตไทยประจำกรุงโตเกียว
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(โตเกียว)
สำนักงานพาณิชย์(กรมส่งเสริืมการส่งออก)
Visitors ...
© P.K. Siam Co., Ltd. All Rights Reserved. Design and operate b PKT2J Advertising Co., Ltd. (Thailand). A subsidiary of P.K. Siam Co., Ltd.