... ผัก-ผลไม้สด
... อาหารแช่แข็ง
... ผลไม้กระป๋อง
... อาหารสำเร็จรูป
... อาหารกึ่งสำเร็จรูป
... ของแห้ง
... แป้ง-ข้าว
... เครื่องปรุง
... อาหารว่าง
... เครื่องดื่ม

อาหารสำเร็จรูป

ต้มยำกุ้ง
รหัส 91001
แกงกะหรี่ไก่
รหัส 91003
แกงเขียวหวานไก่
รหัส 91004
แกงเผ็ดไก่
รหัส 91017
ผัดไทยกึ่งสำเร็จรูป
รหัส 91025
   

ร้านอาหารไทยแก้วใจ... หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์... PKT2J Advertising (Thailand)
สถานทูตไทยประจำกรุงโตเกียว
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(โตเกียว)
สำนักงานพาณิชย์(กรมส่งเสริืมการส่งออก)
Visitors ...
© P.K. Siam Co., Ltd. All Rights Reserved. Design and operate b PKT2J Advertising Co., Ltd. (Thailand). A subsidiary of P.K. Siam Co., Ltd.