ขั้นตอนการปลูกคะน้า 

  • การเพาะกล้า เพาะกล้าคะน้าที่อายุ 20 วันนับจากหยอดเมล็ด

  • ขั้นตอนการดูแลรักษาต้นกล้า เืมื่อพืชอายุได้วัน 5 เมล็ดงอก 2 ใบ เมื่อครบ 10 วัน รดด้วยปุ๋ย 14-0-14 อัตรา 1 กรัม/ถาด ทุกๆ 3 วัน

  • เมื่อต้นกล้าอายุได้ 20 วันจึงงดการให้น้ำเพื่อเตรียมให้ต้นกล้าแข็งแรงก่อนย้ายปลูก

  • การเตรียมแปลงปลูก ทำการโรยปุ๋ยอินทรีย์ในแปลงร่องละ100 Kg/Block แล้วใช้รถไถพรวนเล็กตีให้ปุ๋ยอินทรีย์เข้ากันกับวัสดุปลูก

  • หลังจากตีแปลงแล้วใช้คราดเกลี่ยวัสดุปลูกให้เสมอกันเพื่อ จัดระยะการปลูกคะน้าที่ 20x20cm.

  • การย้ายกล้าลงปลูก นำกล้าที่อายุ 20 วัน มาทำการย้ายลงแปลง

  • เก็บเกี่ยวคะน้าที่อายุ 35 วัน(นับจากย้ายกล้าปลูก) ตามขนาดต้นคะน้าที่ได้คุณภาพของบริษัท

ขั้นตอนการนำเข้า

ชื่อไทย คะน้า
ชื่อสามัญ
CHINESE KALE
ชื่อวิทยาศาสตร์
Brassica alboglabra Bailey
ชื่อวงศ์
Brassicaceae(Crucifereae - Mustard family)
สรรพคุณ
มีวิตามินบี วิตามินซี แคลเซียม ฟอสฟอรัสและเบต้าแคโรทิน ช่วยบำรุงสายตา และผิวพรรณ รวมถึงช่วยป้องกันโรคมะเร็ง

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

คุณค่าทางโภชนาการ ต่อ 100 กรัม

Energy . . . . . . . . .
Protein . . . . . . . . .
Carbohydrate . . . .
Calcium . . . . . . . .
lron . . . . . . . . . . . .
Vitamin C . . . . . . .
Edible portion . . . . .
24 Kcal
2.7g
2.2 g
245 mg
1.2 mg
147 mg
100 g

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค พีเคสยามควบคุมดูแลให้ผักและผลไม้ที่นำเข้าจากประเทศไทย ปลอดภัยจากการใช้ยาฆ่าแมลง และสารตกค้าง โดยควบคุมทุกขั้นตอน ตั้งแต่แปลงปลูก การขนส่ง จนมาถึงญี่ปุ่น ด้วยระบบบาร์โค้ด

ร้านอาหารไทยแก้วใจ... หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์... PKT2J Advertising (Thailand)
สถานทูตไทยประจำกรุงโตเกียว
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(โตเกียว)
สำนักงานพาณิชย์(กรมส่งเสริืมการส่งออก)
Visitors ...
© P.K. Siam Co., Ltd. All Rights Reserved. Design and operate b PKT2J Advertising Co., Ltd. (Thailand). A subsidiary of P.K. Siam Co., Ltd.