ขั้นตอนการปลูกใบกะเพรา  • เตรียมเมล็ดกะเพราสำหรับเพาะเป็นต้นกล้า
  • เมื่อต้นกล้าอายุครบ 1 เดือนพร้อมย้ายลงแปลงปลูก

  • เตรียมแปลงสำหรับปลูก
  • ลงต้นกล้าปลูกในแปลง โดยมีระยะห่างต้นกล้า 30 เซนติเมตร x 50 เซนติเมตร

  • ดูแลรักษาโดยถอนวัชพืชทิ้งนอกแปลง และพรวนดินกลบโคนกะเพรา

  • เมื่อกะเพราอายุ 45 วัน จึงทำการเก็บเกี่ยว โดยตัดกิ่งใส่ตะกร้า รวบรวมเพื่อรอขนส่ง

กว่าจะถึงญี่ปุ่น

ชื่อไทย ใบกะเพรา
ชื่อสามัญ SACRED BASIL Holy Basil
ชื่อวิทยาศาสตร์ Ocinum sanctum
ชื่อวงศ์ Labiatae
สรรพคุณ มีแคลเซียมและฟอสฟอรัสสูง ช่วยแก้ ท้องอืด ท้องเฟ้อ และป้องกันโรคมะเร็ง ช่วยขับเหงื่อ แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ขับลม ขับเสมหะ บำรุงธาตุ เพิ่มน้ำนมในสตรีหลังคลอด

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

คุณค่าทางโภชนาการ ต่อ 100 กรัม

Energy . . . . . . . . . . .
Protein . . . . . . . . . . .
Fat . . . . . . . . . . . . .
Carbohydrate . . . . .
Phosphorus . . . . . . .
Calcium . . . . . . . . . .
lron . . . . . . . . . . . .
Vitamin C . . . . . . . .
Edible portion . . . . .
30 Kcal
4.2 g
0.5 g
2.3 g
287 mg
336 mg
15.1 mg
25 mg
100 g

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค พีเคสยามควบคุมดูแลให้ผักและผลไม้ที่นำเข้าจากประเทศไทย ปลอดภัยจากการใช้ยาฆ่าแมลง และสารตกค้าง โดยควบคุมทุกขั้นตอน ตั้งแต่แปลงปลูก การขนส่ง จนมาถึงญี่ปุ่น ด้วยระบบบาร์โค้ด

ร้านอาหารไทยแก้วใจ... หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์... PKT2J Advertising (Thailand)
สถานทูตไทยประจำกรุงโตเกียว
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(โตเกียว)
สำนักงานพาณิชย์(กรมส่งเสริืมการส่งออก)
Visitors ...
© P.K. Siam Co., Ltd. All Rights Reserved. Design and operate b PKT2J Advertising Co., Ltd. (Thailand). A subsidiary of P.K. Siam Co., Ltd.