ขั้นตอนการปลูกขมิ้นเหลือง 

ระยะปลูก ยกร่องปลูกระยะระหว่างแถว 75 เซนติเมตร ระยะระหว่างต้น 30 เซนติเมตร

การเตรียมพันธุ์ อาจใช้ท่อนพันธุ์ได้ 2 ลักษณะคือใช้หัวแม่ และใช้แง่ง ก่อนนำลงปลูกในแปลงควรแช่ด้วยยากันราและยาฆ่าเพลี้ย

 

การปลูก
รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยสูตร 13-13-21 และวางท่อนพันธุ์ลงในแปลง กลบดินหนาประมาณ 5-10 เซนติเมตร หลังจากนั้นขมิ้นจะใช้เวลาในการงอกประมาณ 30-70 วันหลังปลูก

 

การใส่ปุ๋ยและกำจัดวัชพืช
เมื่อเริ่มงอกยาวประมาณ 5-10เซนติเมตร ต้องรีบทำการกำจัดวัชพืช เนื่องจากขมิ้นหลังจากงอกจะเจริญเติบโตแข่งกับวัชพืชไม่ได้ และใส่ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต เมื่อกำจัดวัชพืชครั้งที่ 2 ควรพรวนดินกลบโคนแถวขมิ้นด้วย หลังจากนั้นกำจัดวัชพืชอีก 2-3 ครั้งก็พอ

 

การให้น้ำ
ควรให้น้ำให้เพียงพอสำหรับความชุ่มชื้น หรืออาจใช้วัตถุคลุมดินเพื่อลดการระเหยของน้ำ ต้องระมัดระวังน้ำท่วมขังในแปลงเป็นเวลานาน ๆ ทำให้ขมิ้นเน่าตายได้

 

การเก็บเกี่ยว
เก็บเกี่ยวเมื่อขมิ้นอายุประมาณ 8-9 เดือน การเก็บเกี่ยวหากดินแห้งมากจะทำให้เก็บเกี่ยวได้ยากจึงควรรน้ำให้ดินชื้น เมื่อทำการเก็บเกี่ยวแล้วต้องนำมาตัดแต่งราก ทำความสะอาดดินออก


ขั้นตอนการนำเข้า

ชื่อไทย ขมิ้นเหลือง
ชื่อสามัญ CURCUM,TERMARIC
ชื่อวิทยาศาสตร์ Curcuma domestica Valeton
ชื่อวงศ์ Poaceae(Gramineae - Grass family)
สรรพคุณ ลดกรด ขับลม แก้ปวดท้อง แก้อาการเกร็งของกล้ามเนื้อ ขับน้ำเหลือง รักษารอบเดือนไม่ปกติ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

คุณค่าทางโภชนาการ ต่อ 100 กรัม

์์N/A
N/A

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค พีเคสยามควบคุมดูแลให้ผักและผลไม้ที่นำเข้าจากประเทศไทย ปลอดภัยจากการใช้ยาฆ่าแมลง และสารตกค้าง โดยควบคุมทุกขั้นตอน ตั้งแต่แปลงปลูก การขนส่ง จนมาถึงญี่ปุ่น ด้วยระบบบาร์โค้ด

ร้านอาหารไทยแก้วใจ... หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์... PKT2J Advertising (Thailand)
สถานทูตไทยประจำกรุงโตเกียว
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(โตเกียว)
สำนักงานพาณิชย์(กรมส่งเสริืมการส่งออก)
Visitors ...
© P.K. Siam Co., Ltd. All Rights Reserved. Design and operate b PKT2J Advertising Co., Ltd. (Thailand). A subsidiary of P.K. Siam Co., Ltd.