ขั้นตอนการปลูกผักชีไทย1 การเตรียมแปลงปลูก
1.1 ไถพลิกดินลึกประมาณ 15-20 เซนติเมตร
1.2 ตากดินไว้ 5-7 วันเพื่อฆ่าเชื้อโรคและวัชพืชต่างๆ
1.3 ไถพรวนดินให้แตกเป็นก้อนเล็ก พร้อมใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก ประมาณ 2-3 ตันต่อไร่ คลุกเคล้าให้เข้ากับดิน
1.4 ไถชักร่อง ขนาดความกว้าง 1.5 เมตร ความยาวแปลงขึ้นอยู่กับพื้นที่

  2 การเตรียมเมล็ดพันธุ์
2.1 นำเมล็ดผักชีไทยมาบดให้แตกเป็นสองซีก อัตราการใช้เมล็ดประมาณ 5 กิโลกรัม ต่อไร่
2.2 นำไปแช่น้ำประมาณ 2-3 ชั่วโมง
2.3 นำเมล็ดผักชีไทยผึ่งลมให้แห้งก่อนนำไปหว่านปลูก

3 วิธีการปลูก 
3.1 ก่อนปลูกต้องรดน้ำให้ทั่วแปลง
3.2 นำเมล็ดผักชีไทยที่เตรียมไว้ มาหว่านลงบนแปลงปลูกที่ได้เตรียมไว้
3.3 กลบด้วยดินละเอียดบางๆ แล้วคลุกด้วยฟางหรือหญ้าแห้งอีกชั้นหนึ่ง เพื่อป้องกันต้นอ่อนจากแสงแดด และรักษาความชื้นของผิวดิน

4 การดูแล
4.1 ให้น้ำอย่างสม่ำเสมอวันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น
4.2 การใส่ปุ๋ย แบ่งใส่ 2 ครั้ง
ครั้งแรก ใส่ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) ประมาณ 15-30 กรัม ผสมน้ำ 20 ลิตร เมื่อผักชีแตกใบแล้ว ครั้งที่ 2 ใส่ปุ๋ยสูตร 25-7-7 ประมาณ 15-20 กิโลกรัม ต่อไร่ เมื่อผักชีอายุประมาณ 20 วันหลังหว่านเม็ด
4.3 โรคและแมลง ควรมีการสำรวจพืชเป็นประจำ โรคที่อาจพบในผักชี ได้แก่ โรคเน่าที่ใบและโคนต้น
และโรคใบไหม้ แมลงที่อาจพบในผักชี ได้แก่ เพลี้ย

  5 การเก็บเกี่ยว
5.1 ผักชีจะเริ่มเก็บเกี่ยวได้เมื่ออายุประมาณ 45 วัน
5.2 ก่อนถอนควรรดน้ำบนแปลงให้ดินชุ่มชื้นเสียก่อน เพื่อสะดวกในการถอน
5.3 เก็บเกี่ยวโดยการถอนด้วยมือ ติดทั้งต้นและราก
5.4 นำไปล้างดินออก ตกแต่งโดยเด็ดใบเหลืองใบเสียทิ้ง
5.5 นำไปผึ่งลมแล้วบรรจุลงในตะกร้า

กว่าจะถึงญี่ปุ่น

ชื่อไทย ผักชีไทย
ชื่อสามัญ CORAINDER
ชื่อวิทยาศาสตร์ Coraindrum sativum L.
ชื่อวงศ์ Apiaceae(Umbelliferae - Parsley family)
สรรพคุณ ขับลม แก้ไข้ แก้ไอ บำรุงธาต

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

คุณค่าทางโภชนาการ ต่อ 100 กรัม

Energy . . . . . . . . . .
Protein . . . . . . . . . .
Fat . . . . . . . . . . . . .
Carbohydrate . . . . . .
Ash . . . . . . . . . . . . .
Phosphorus . . . . . . .
Calcium . . . . . . . . . . .
Edible portion . . . . . .

44 Kcal
33 g
0. 6 g
6.3 g
1.4 g
22 mg
184 mg
100 g

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค พีเคสยามควบคุมดูแลให้ผักและผลไม้ที่นำเข้าจากประเทศไทย ปลอดภัยจากการใช้ยาฆ่าแมลง และสารตกค้าง โดยควบคุมทุกขั้นตอน ตั้งแต่แปลงปลูก การขนส่ง จนมาถึงญี่ปุ่น ด้วยระบบบาร์โค้ด

ร้านอาหารไทยแก้วใจ... หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์... PKT2J Advertising (Thailand)
สถานทูตไทยประจำกรุงโตเกียว
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(โตเกียว)
สำนักงานพาณิชย์(กรมส่งเสริืมการส่งออก)
Visitors ...
© P.K. Siam Co., Ltd. All Rights Reserved. Design and operate b PKT2J Advertising Co., Ltd. (Thailand). A subsidiary of P.K. Siam Co., Ltd.